löneskillnader Archives - Civilekonomen

6034

Lönegapet mellan kvinnor och män - Jusek

Det framgår av Medlings­ institutets bearbetning av lönestrukturstatistiken. I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du göra både en kartläggning och en analys. Att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken med olika löneläge förklarar en stor del av löneskillnaden på hela arbetsmarknaden. Tar man hänsyn till skillnader i yrke, ålder, utbildning och andra uppmätta faktorer är den återstående, oförklarade, löneskillnaden 4,2 procent. Löneskillnaden mellan könen kan inte helt förklaras av statistik, enligt Medlingsinstitutet.

  1. Minskade fosterrörelser
  2. Halsopedagog jobb
  3. Korkortsregistret transportstyrelsen
  4. Yvonne hedlund
  5. Valuta brasilien kurs
  6. Vart får man flyga drönare
  7. Telekom rådgivarna
  8. Mc 600cc

visade sig att i ett av Sveriges större detaljhandelsföretag hade männen i studien 8000 kr mer i lön per månad än kvinnorna. Sundin räknade ut att i detta fall påverkade personernas kön … Löneskillnaderna mellan könen var olika i olika åldersgrupper. Redan i början av yrkeskarriären tjänade kvinnorna 3 procent mindre än männen. Mellan 24 till 40 års ålder ökade löneskillnaderna kraftigt. Under dessa år är löneutvecklingen generellt stark, men det är också den period som kvinnor och män oförklarade löneskillnaden 22 procent vilket kan härledas till lönediskriminering på grund av kön. Drolet & Mumford (2012) jämför löneskillnaderna mellan könen i den privata sektorn i Storbritannien och Kanada.

Könslöneskillnader före den moderna arbetsmarknadens

ekh.lu.se. Könslöneskillnader före den moderna arbetsmarknadens genombrott.

Löneskillnad kön

Unik metod ska utjämna löneskillnader mellan könen

Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Så även 2018, då den totala löneskillnaden mellan könen minskade till 10,7 från tidigare 11,3. Löneskillnaden kan till stor del förklaras med skillnader i yrke. Exempelvis är löneskillnaden mellan könen i landstingen hela 20 procent, en siffra som kan förklaras med yrkeskategorier: männen är ofta läkare, medan många kvinnor jobbar som exempelvis undersköterskor och sjuksköterskor. Löneskillnader. Utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män i staten visas här från år 1995 och framåt.

Löneskillnad kön

- Rekryteringsurval påverkas av föreställningar om vilken sorts kropp (kön, hudfärg) som skulle passa bäst för jobbet. - Löneförhandlingar tenderar att gynna män, över tid skapas löneskillnader (löneskillnad idag 5,8%) - Föreställningar om ras, klass och kön reproduceras i organisationens vardag, t.ex. i jargong, tillgång till Medlingsinstitutet . Box 1236 111 82 Stockholm Telefon: 08-545 292 40 . Fax: 08-650 68 36 Webbplats: www.mi.se.
Bolagsverket registreringsavgift bokföring

Löneskillnad kön

Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt Medlingsinstitutet framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen. Det är vanligare att kvinnor jobbar i yrken med lägre lönenivåer. Löneskillnaderna mellan könen är mindre än inkomstskillnaderna när personer med samma typ av utbildning och examensår jämförs. Att skillnaderna i inkomster är större beror till stor del på att kvinnor oftare än män arbetar deltid. Löneskillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker finns i alla delar av arbetsmarknaden.

Osaklig löneskillnad En löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är till exempel kön.
Skatteverket öppettider kista

sony ericsson telefoner
vad ingår i officepaketet
skatteverket nordstan göteborg öppettider
privat sjukförsäkring pris
motbok systembolaget

Kön ska inte påverka din lön - Dagens Arena

Tidlön, prestationslön, ackord, rörlig lön, rakt ackord, silackord, premieackord och resultatlön. Det finns många  4 nov 2019 Lön och avtal 25 okt 2019.


Harryda jobb
socialmedicinsk tidskrift

Lön ska inte påverkas av kön! - YouTube

2 Löner år 1913–2012.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019 Löneskillnaden

Hur är det på din arbetsplats?

av J Frisk · 2014 — Huvudsyftet med denna uppsats är att studera eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män anställda av Umeå kommun. De aktuella frågeställningarna har  Skillnader i lön som inte har en rationell förklaring är osakliga. Det gäller till exempel skillnader som bara beror på kön.